Facebook Messenger เพิ่มตัวเลือก Dark Mode แต่ซ่อนเอาไว้ ต้องส่งอีโมจิ

Submitted by admin March 05, 2019

Facebook ประกาศตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่า Messenger จะเพิ่ม Dark Mode เข้ามาด้วย แต่สถานะตอนนี้ยังอยู่ในการทดสอบ ไม่ได้เปิดให้ผู้ใช้ทุกคน อย่างไรก็ตามมีผู้ค้นพบวิธีเปิดใช้ Dark Mode เพียงแต่ต้องทำอะไรเพิ่มเล็กน้อย

วิธีการก็คือ ให้เปิดห้องสนทนากับใครก็ได้ แล้วส่งอีโมจิรูปพระจันทร์

LEAVE COMMENT

© Developed by CommerceLab

Please wait...